[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:159 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zestawienie zmian w prawie oswiatowym wraz z obowiazkami dyrektora przedszkola w roku 2017


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Wartości publikacji:

 • gotowe dokumenty wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do wymagań wobec szkół
 • wszystkie dokumenty opracowane zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2017/2018
 • możliwość edycji każdego dokumentu i dostosowania do indywidualnej sytuacji/potrzeb placówki
 • dokumentacja na każdej płycie jest na bieżąco dostosowywana do kolejnych wytycznych oraz nowych regulacji MEN
 • dokumenty sprawdzone przez ekspertów – wizytatorów z kuratorium oświaty pod kątem zgodności z najnowszymi regulacjami MEN

PŁYTA CD:Podsumowanie I półrocza 2017/2018. Sprawy pracownicze po zmianach w Karcie Nauczyciela na rok 2018

(styczeń 2018)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
II. Karta Nauczyciela – zmiany w roku 2018
 1. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku wg projektu ustawy
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VII. Urlopy i dodatki dla nauczycieli po zmianach w KN od 2018 roku
 1. Aneks informacji o warunkach zatrudnienia z powodu zmiany wymiaru urlopu wypoczynkowego
 2. Decyzja w sprawie odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
 3. Decyzja w sprawie odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia po 1 stycznia 2018
 4. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
 5. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia po 1 stycznia 2018
 6. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, który w ramachjednego stosunku pracy realizuje zajęcia zarówno w placówce feryjnej jak i nieferyjnej
 7. Informacja o utracie dodatku mieszkaniowego przez dyrektora
 8. Informacja o utracie dodatku mieszkaniowego przez nauczyciela
 9. Odwołanie od orzeczenia zalecającego urlop dla poratowania zdrowia po 1 stycznia 2018
 10. Plan urlopów kadry kierowniczej szkoły feryjnej na rok 2018
 11. Procedura planowania i udzielania urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej od 1 stycznia 2018
 12. Procedura postępowania z wnioskami o urlop zdrowotny po 1 stycznia 2018
 13. Procedura postępowania z wnioskami o urlop zdrowotny, które zawierają orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2018
 14. Procedura postępowania z wnioskami o urlop zdrowotny, które zawierają skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub leczniczy po 1 stycznia 2018
 15. Procedura udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom realizującym zadania w szkole feryjnej i nieferyjnej
 16. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego od 1 stycznia 2018
 17. Skierowanie na badania lekarskie przed udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia
 18. Zarządzenie dyrektora w sprawie podania do publicznej wiadomości planu urlopów na rok 2018
 19. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia planu urlopów na rok 2018
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VIII. Umowy i inne sprawy pracownicze po zmianach w KN od 2018 roku
 1. Decyzja w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego
 2. Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze
 3. Pismo w sprawie przywrócenia do pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
 4. Pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem z powodu niezdolności nauczyciela do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 1 rok
 5. Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy przywrócenia do pracy
 6. Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z upływem 6-miesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym
 7. Pismo w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia (art. 22 ust. 2b Karty Nauczyciela)
 8. Pismo w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia (art. 225 ust. 2 i ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 9. Procedura zwalniania nauczyciela
 10. Procedura zwalniania nauczyciela z powodu długotrwałej choroby
 11. Procedura zwiększania wymiaru godzin nauczycielom z ograniczonym etatem
 12. Przeniesienie nauczyciela ze szkoły do przedszkola na podstawie art. 18 KN
 13. Wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i planu nauczania
 14. Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela na podst. art. 18 KN
 15. Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wyrażenia opinii
 16. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów zwolnień nauczycieli
 17. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 KNPŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego

(maj 2018)
PŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2018/2019 zgodnie z najnowszymi przepisami MEN

(wrzesień 2018)
PŁYTA CD:Statuty, regulaminy, procedury, ewaluacja w roku 2018/2019

(listopad 2018)