[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:179 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zakres i plan pracy dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


Aktualna płyta CD WRZESIEŃ 2018 pt.: „Planowanie i organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz ocena pracy nauczyciela po zmianach” zawiera w szczególności:

 • 27 dokumentów związanych z oceną pracy nauczyciela i dyrektora po zmianach - procedury, harmonogramy, regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela
 • 14 dokumentów związanych z awansem zawodowym po zmianach – plany rozwoju zawodowego, akty nadania i zaświadczenia
 • Listy obowiązków dyrektora szkoły we wrześniu i w październiku 2018 wraz z terminami ich realizacji
 • Plany nadzoru pedagogicznego na rok 2018/19 dla każdego typu placówki oraz projekty ewaluacji wewnętrznej dla zagadnień określonych w Kierunkach Polityki MEN
 • Dokumentację ppp oraz inne regulaminy, procedury i uchwały potrzebne na początku roku szkolnego 2018/19

Uwaga! Najnowsze akty prawne uwzględnione na płycie to:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r.
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

PŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz ocena pracy nauczyciela po zmianach

(wrzesień 2018)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VI. Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2018 r.
 1. Arkusz oceny poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela
 2. Harmonogram oceny pracy nauczycieli
 3. Karta oceny pracy nauczyciela
 4. Notatka służbowa ze spotkania
 5. Pismo do związku zawodowego w sprawie wydania opinii o projekcie regulaminu
 6. Pismo przekazujące odwołanie od oceny pracy
 7. Polecenie wydania opinii o ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
 8. Porównanie wskaźników oceny pracy w poszczególnych typach szkół
 9. Procedura oceny pracy nauczyciela
 10. Procedura uchwalania regulaminu oceny pracy
 11. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w placówce
 12. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli
 13. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 14. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w szkole (np. podstawowej, liceum)
 15. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z powodu uzyskania negatywnej oceny pracy
 16. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
 17. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela kontraktowego
 18. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela mianowanego
 19. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela stażysty
 20. Zarządzenie w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli
 21. Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 22. Zawiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu jego oceny pracy
 23. Zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie pracy
 24. Zawiadomienie samorządu uczniowskiego o dokonywanej ocenie pracy
 25. Zawiadomienie związków o terminie zapoznawania nauczyciela z projektem oceny jego pracyPŁYTA CD:Gotowe narzędzia do ewaluacji i monitorowania według priorytetów MEN na rok 2018/2019

(listopad 2018)
PŁYTA CD:Podsumowanie I półrocza 2018/2019 sprawozdania, raporty, sprawy pracownicze

(styczeń 2019)
PŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy

(maj 2019)