[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:159 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zestawienie zmian w prawie oswiatowym wraz z obowiazkami dyrektora przedszkola w roku 2017


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Wartości publikacji:

 • gotowe dokumenty wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do wymagań wobec szkół
 • wszystkie dokumenty opracowane zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2017/2018
 • możliwość edycji każdego dokumentu i dostosowania do indywidualnej sytuacji/potrzeb placówki
 • dokumentacja na każdej płycie jest na bieżąco dostosowywana do kolejnych wytycznych oraz nowych regulacji MEN
 • dokumenty sprawdzone przez ekspertów – wizytatorów z kuratorium oświaty pod kątem zgodności z najnowszymi regulacjami MEN

PŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
oraz dokumentacja wdrożenia RODO w szkole

(maj 2018)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
V. RAPORTY Z EWALUACJI
 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Szkoła ponadpodstawowa
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Doradztwo zawodowe w szkole. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Doradztwo zawodowe w szkole. Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Edukacja matematyczna w szkole. Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów klas I-III
 6. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Edukacja matematyczna w szkole. Rozwijanie umiejętności uczenia się matematyki uczniów klas IV i VII
 7. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Edukacja przyrodnicza w szkole. Rozwijanie umiejętności uczenia się przyrody, biologii, chemii i fizyki uczniów klas IV i VII (odpowiednio do założeń nowej podstawy programowej)
 8. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Edukacja włączająca w szkole. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie edukacji informatycznej w szkole w klasach I-III
 10. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie edukacji informatycznej w szkole w klasach IV-VII
 11. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 12. Raport z ewaluacji. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VII. WDROŻENIE RODO PO 25 MAJA 2018 r.
 1. Harmonogram wdrożenia RODO w szkołach publicznych w 11 krokach
 2. Klauzula informacyjna
 3. Komunikat o naruszeniu ochrony danych
 4. Lista kontrolna – jak powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
 5. Lista kontrolna – jak zmodyfikować klauzule obowiązku informacyjnego, by były zgodne z RODO.
 6. Lista kontrolna − jak będzie trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora
 7. Lista kontrolna − jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania danych
 8. Lista kontrolna − jak zapoznać pracowników z RODO?
 9. Lista kontrolna − jakie wymogi musi spełniać klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
 10. Lista kontrolna − w jaki sposób administrator będzie musiał realizować prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO
 11. Lista kontrolna zgodności z RODO – zagadnienia paragraf po paragrafie
 12. Procedura czytania przepisów o ochronie danych osobowych krok po kroku
 13. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych z podziałem na zadania i dokumenty
 14. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych krok po kroku
 15. Procedura zgłaszania IOD do Prezesa UODO
 16. Przykładowy harmonogram wdrożenia RODO do zaplanowania zadań i przypisania osób
 17. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 18. Treść Rozporządzenia: Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 19. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 20. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (ogólne)
 21. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia RODO
 22. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO
 23. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku pracownika
 24. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
XI. NOWY ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY
 1. Projekt arkusza organizacyjnego szkoły podstawowejPŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2018/2019 zgodnie z najnowszymi przepisami MEN

(wrzesień 2018)
PŁYTA CD:Statuty, regulaminy, procedury, ewaluacja w roku 2018/2019

(listopad 2018)
PŁYTA CD:Podsumowanie I półrocza 2018/2019. Sprawy pracownicze po zmianach w Karcie Nauczyciela na rok 2019

(styczeń 2019)