[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:159 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zestawienie zmian w prawie oswiatowym wraz z obowiazkami dyrektora przedszkola w roku 2017


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Wartości publikacji:

 • gotowe dokumenty wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do wymagań wobec szkół
 • wszystkie dokumenty opracowane zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2017/2018
 • możliwość edycji każdego dokumentu i dostosowania do indywidualnej sytuacji/potrzeb placówki
 • dokumentacja na każdej płycie jest na bieżąco dostosowywana do kolejnych wytycznych oraz nowych regulacji MEN
 • dokumenty sprawdzone przez ekspertów – wizytatorów z kuratorium oświaty pod kątem zgodności z najnowszymi regulacjami MEN

PŁYTA CD:Statuty, regulaminy, procedury, ewaluacja po zmianach od 1 września 2017 r.

(listopad 2017)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
III. Projekty ewaluacji wewnętrznej
 1. Ankieta dla rodziców ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Ankieta dla ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Arkusz analizy dokumentów – dziennik pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego SP
 4. Arkusz analizy dokumentów – dziennik pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego. SPP
 5. Arkusz analizy dokumentów działań wychowawczych i profilaktycznych za rok 2016/2017
 6. Arkusz analizy dokumentów działań wychowawczych i profilaktycznych za rok 2017/2018
 7. Arkusz analizy dokumentów. Obszar edukacja włączająca w szkole. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole
 8. Arkusz analizy dokumentów. Wyposażenie pracowni informatycznej w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w sieci. Klasy IV-VII
 9. Arkusz analizy dokumentów. Wyposażenie pracowni informatycznej w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w sieci. Szkoła ponadpodstawowa.
 10. Arkusz obserwacji zajęć w ramach doradztwa zawodowego SP
 11. Arkusz obserwacji zajęć w ramach doradztwa zawodowego SPP
 12. Arkusz obserwacji zajęć wychowawczych. Obszar: działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły
 13. Bezpieczeństwa w Internecie. Ankieta dla rodziców ucznia szkoły podstawowej
 14. Bezpieczeństwa w Internecie. Ankieta dla rodziców ucznia szkoły ponadpodstawowej
 15. Bezpieczeństwo w Internecie. Ankieta dla ucznia klas IV-VII
 16. Bezpieczeństwo w Internecie. Ankieta dla ucznia szkoły ponadpodstawowej
 17. Bezpieczeństwo w Internecie. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami informatyki.
 18. Bezpieczeństwo w Internecie. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami informatyki.
 19. Bezpieczeństwo w Internecie. Szkoła podstawowa. Lista kontrolna do ewaluacji wewnętrznej
 20. Bezpieczeństwo w Internecie. Szkoła podstawowa. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 21. Bezpieczeństwo w Internecie. Szkoła ponadpodstawowa. Lista pytań do ewaluacji wewnętrznej.
 22. Bezpieczeństwo w Internecie. Szkoła ponadpodstawowa. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 23. Doradztwo zawodowe w liceum. Ankieta dla rodziców uczniów
 24. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. Ankieta dla rodziców uczniów.
 25. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. Klasy VII. Projekt ewaluacji wewnętrznej.
 26. Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 27. Doradztwo zawodowe w szkole. Klasy VII. Lista kontrolna do ewaluacji wewnętrznej.
 28. Doradztwo zawodowe. Szkoła ponadpodstawowa. Lista kontrolna do ewaluacji wewnętrznej.
 29. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami przedmiotów bez wychowawstwa w roku szkolnym 2017/2018
 30. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami wychowawcami
 31. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami wychowawcami w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII.
 32. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami wychowawcami w zakresie doradztwa zawodowego w liceum.
 33. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami. Obszar: edukacja włączająca w szkole. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole
 34. Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły. Ankieta dla rodziców
 35. Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły. Ankieta dla ucznia
 36. Edukacja informatyczna. Ankieta dla rodziców ucznia klasy I SP
 37. Edukacja informatyczna. Ankieta dla rodziców ucznia klasy IV-VII
 38. Edukacja informatyczna. Ankieta dla ucznia klas IV-VII
 39. Edukacja informatyczna. Ankieta dla ucznia klasy I
 40. Edukacja informatyczna. Arkusz obserwacji zajęć w klasach IV-VII
 41. Edukacja informatyczna. Arkusz obserwacji zajęć w klasie I SP
 42. Edukacja informatyczna. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
 43. Edukacja informatyczna. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami informatyki w klasach IV-VII
 44. Edukacja informatyczna. Klasy I-III. Lista kontrolna do ewaluacji wewnętrznej
 45. Edukacja informatyczna. Klasy I-III. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 46. Edukacja informatyczna. Klasy IV-VII. Lista kontrolna do projektu ewaluacji wewnętrznej
 47. Edukacja informatyczna. Klasy IV-VII. Projekt ewaluacji wewnętrznej.
 48. Edukacja matematyczna w szkole. Ankieta dla ucznia klasy IV i VII
 49. Edukacja matematyczna w szkole. Arkusz analizy dokumentów
 50. Edukacja matematyczna w szkole. Badanie kompetencji metodycznych nauczycieli
 51. Edukacja matematyczna w szkole. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 52. Edukacja matematyczna w szkole. Projekt ewaluacji wewnętrznej SP
 53. Edukacja matematyczna. Ankieta dla rodziców uczniów klas I-III SP
 54. Edukacja matematyczna. Ankieta dla rodziców uczniów klas IV-VII
 55. Edukacja matematyczna. Ankieta dla ucznia klasy I SP
 56. Edukacja matematyczna. Arkusz obserwacji zajęć
 57. Edukacja matematyczna. Arkusz obserwacji zajęć. Wersja 1
 58. Edukacja matematyczna. Arkusz obserwacji zajęć. Wersja 2
 59. Edukacja matematyczna. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami w klasach IV i VII
 60. Edukacja matematyczna. Lista kontrolna do ewaluacji wewnętrznej
 61. Edukacja przyrodnicza w szkole. Ankieta dla ucznia z klas IV-VII
 62. Edukacja przyrodnicza w szkole. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 63. Edukacja przyrodnicza. Ankieta dla rodziców ucznia
 64. Edukacja przyrodnicza. Arkusz obserwacji zajęć
 65. Edukacja przyrodnicza. Dyspozycje do wywiadu grupowego z nauczycielami w klasach IV i VII
 66. Edukacja przyrodnicza. Lista kontrolna do projektu ewaluacji wewnętrznej
 67. Edukacja włączająca w szkole. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole. Lista kontrolna do projektu ewaluacji wewnętrznej
 68. Edukacja włączająca w szkole. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 69. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Lista kontrolna do projektu ewaluacji wewnętrznej
 70. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Projekt ewaluacji wewnętrznej

PŁYTA CD:Zarządzanie pracą placówki po reformie oświaty

(styczeń 2018)
PŁYTA CD:Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego

(maj 2018)
PŁYTA CD:Zestawy narzędzi do badań wybranych zagadnień oraz wymagań MEN na rok 2017/2018

(wrzesien 2018)