Protokół  z posiedzenia komisji socjalnej
  • Opublikowany:15.01.2014
  • Aktualizowany: 15.01.2014
  • Liczba stron:1
Protokół z posiedzenia komisji socjalnej

Dokument opisuje przebieg posiedzenia komisji socjalnej przyznającej świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

Podgląd stron

Protokół  z posiedzenia komisji socjalnej - strona 1 z 1