[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:21.11.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:2
Regulamin nagród dla nauczycieli

Regulamin zawiera m.in. ustalenia dotyczące środków na nagrody oraz wysokości nagród i kryteriów ich przyznawania. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009r.nr 131 poz. 1078), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmian.).

Podgląd stron

Regulamin nagród dla nauczycieli - strona 1 z 2
Regulamin nagród dla nauczycieli - strona 2 z 2