[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:03.09.2013
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:1
Ankieta dla ucznia „nauczyciel”

Pozwala przeprowadzić wśród uczniów badanie oceniające uczącego nauczyciela w sposób rzetelny, ale anonimowy. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz. U. z 2012.1538)

Podgląd stron

Ankieta dla ucznia „nauczyciel”
 - strona 1 z 1