[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:17.10.2013
  • Aktualizowany: 13.01.2014
  • Liczba stron:1
Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową

Pozwala ocenić zgodność treści programu z treściami zawartymi w podstawie programowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012.977), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2007r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. nr 168 poz. 1324 ze zm.)

Podgląd stron

Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową - strona 1 z 1