[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:05.09.2013
  • Aktualizowany: 14.01.2014
  • Liczba stron:1
Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę

Nauczyciel stażysta zobowiązany jest raz w miesiącu prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu. Dokument pozwala na szczegółowe omówienie przez opiekuna stażu prowadzonych zajęć wraz z wnioskami i refleksjami końcowymi. Dokument zawiera zapisy opiekuna stażu dotyczące przebiegu zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę. Określa datę, cel hospitacji, przebieg zajęć i wnioski do dalszej pracy. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).

Podgląd stron

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę - strona 1 z 1