[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:31.10.2013
  • Aktualizowany: 14.01.2014
  • Liczba stron:2
Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Dokument przydatny podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Raz w miesiącu nauczyciel stażysta zobligowany jest do obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omówienia ich. Dokument ułatwia to zadanie. Dokument zawiera zapis spostrzeżeń nauczyciela stażysty z zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Określa datę, przebieg zajęć, spostrzeżenia i wnioski. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; art. 9g ust. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).

Podgląd stron

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - strona 1 z 2
Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - strona 2 z 2