Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
  • Opublikowany:13.01.2014
  • Aktualizowany: 13.01.2014
  • Liczba stron:1
Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

Wzór decyzji wraz z uzasadnieniem. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (tekst jednolity Ustawa o systemie oświaty Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572).

Podgląd stron

Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego - strona 1 z 1