[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:22.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:7
Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja określa zasady oraz sposoby klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji placówki. Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67).

Podgląd stron

Instrukcja kancelaryjna - strona 1 z 7
Instrukcja kancelaryjna - strona 2 z 7
Instrukcja kancelaryjna - strona 3 z 7
Instrukcja kancelaryjna - strona 4 z 7
Instrukcja kancelaryjna - strona 5 z 7
Instrukcja kancelaryjna - strona 6 z 7
Instrukcja kancelaryjna - strona 7 z 7