[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
 • Opublikowany:22.11.2013
 • Aktualizowany: 03.09.2014
 • Liczba stron:12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa

Dokument przedstawiający cele pracy szkoły podstawowej z uwzględnieniem takich zagadnień, jak np. model absolwenta oraz koncepcję rozwoju szkoły w obszarach: dydaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym, organizacji i zarządzania placówką, a także założenia związane ze współpracą z rodzicami i funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym. Koncepcja pracy szkoły uwzględnia także metody ewaluacji założonych celów. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmian.), Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.

Podgląd stron

Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 1 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 2 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 3 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 4 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 5 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 6 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 7 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 8 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 9 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 10 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 11 z 12
Koncepcja pracy szkoły – szkoła podstawowa
 - strona 12 z 12