[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:03.09.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:1
Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej

Dokument przydatny dyrektorowi placówki do oceny funkcjonowania placówki w takich obszarach, jak: baza organizacyjno – prawna, gospodarka finansowo – księgowa oraz BHP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 nr 113 poz.759), Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz.69)

Podgląd stron

Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej - strona 1 z 1