[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:14.08.2014
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3

Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej został przygotowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r., tj. zgodnie z wymaganiami MEN na rok 2014/2015. Dokument zawiera podstawowe treści związane z planem nadzoru, a także m.in. harmonogram czynności dyrektora szkoły podstawowej związanych z obserwacją (hospitacją), tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli, harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej, instrukcje kierowania rozwojem zawodowym nauczycieli. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.), Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (tekst jednolity Ustawa o systemie oświaty Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572).

Podgląd stron

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 1 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 2 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 3 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 4 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 5 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 6 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 7 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 8 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 9 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 10 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 11 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 12 z 13
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 dla szkoły podstawowej – wersja 3 - strona 13 z 13