[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
 • Opublikowany:14.08.2014
 • Aktualizowany: 03.09.2014
 • Liczba stron:27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1

Plan pracy gimnazjum zawiera szczegółowe zadania przyjęte przez placówkę do realizacji w obszarach: kształcenia, opieki i wychowania oraz organizacji i kierowania. W planie ujęte są poszczególne działania, oczekiwane efekty, terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.), Ustawa o systemie oświaty z 7 września 199 1r. ze zmianami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 pozycja 2572).

Podgląd stron

Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 1 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 2 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 3 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 4 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 5 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 6 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 7 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 8 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 9 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 10 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 11 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 12 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 13 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 14 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 15 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 16 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 17 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 18 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 19 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 20 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 21 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 22 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 23 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 24 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 25 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 26 z 27
Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – wersja 1 - strona 27 z 27