[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:10.10.2013
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. nr 168 poz. 1324 ze zm.). Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. ze zmianami – art.43 ustęp 2 (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256 pozycja 2572). Dokument szczegółowo omawia cele główne i oczekiwane efekty, dzięki czemu pozwala zaplanować pracę szkoły.

Podgląd stron

Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 1 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 2 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 3 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 4 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 5 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 6 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 7 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 8 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 9 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 10 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 11 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 12 z 13
Plan pracy szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 - wersja 2 - strona 13 z 13