[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:14.08.2014
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:6
Plan pracy szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015– wersja 1

Plan pracy szkoły podstawowej zawiera szczegółowe zadania przyjęte przez placówkę do realizacji w obszarach: dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym oraz organizacji i kierowania. W planie ujęte są poszczególne działania, oczekiwane efekty, terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.), Ustawa o systemie oświaty z 7 września 199 1r. ze zmianami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 pozycja 2572).

Podgląd stron

Plan pracy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015– wersja 1 - strona 1 z 6
Plan pracy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015– wersja 1 - strona 2 z 6
Plan pracy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015– wersja 1 - strona 3 z 6
Plan pracy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015– wersja 1 - strona 4 z 6
Plan pracy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015– wersja 1 - strona 5 z 6
Plan pracy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2014/2015– wersja 1 - strona 6 z 6