[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:24.09.2013
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:6
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Przedstawia zasady organizacji systemu doskonalenia nauczycieli w szkole, kładąc szczególny nacisk zarówno na doskonalenie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i rozpoznawanie zdolności i wspieranie uzdolnień. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.).

Podgląd stron

Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - strona 1 z 6
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - strona 2 z 6
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - strona 3 z 6
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - strona 4 z 6
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - strona 5 z 6
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - strona 6 z 6