[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:07.10.2013
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:1
Plan zajęć godziny dyrektorskiej dla nauczyciela

Dokument ułatwiający dyrektorowi sprawowanie nadzoru nad pracą nauczyciela w ramach tzw. godziny dyrektorskiej; określa tematy i cele zajęć prowadzonych w ramach tzw. godziny dyrektorskiej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia MENiS z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

Podgląd stron

Plan zajęć godziny dyrektorskiej dla nauczyciela - strona 1 z 1