[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:16.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:3
Procedura postępowania w przypadku zaginięcia/zagubienia dziennika lekcyjnego

W dokumencie opisane są procedury działania po zaginięciu lub zagubieniu dziennika. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23 poz. 225 ze zm.)

Podgląd stron

Procedura postępowania w przypadku zaginięcia/zagubienia dziennika lekcyjnego - strona 1 z 3
Procedura postępowania w przypadku zaginięcia/zagubienia dziennika lekcyjnego - strona 2 z 3
Procedura postępowania w przypadku zaginięcia/zagubienia dziennika lekcyjnego - strona 3 z 3