[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:28.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych

Dokument określa zasady i procedury zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych, wychowania do życia w rodzinie oraz religii, a także zasady zwalniania uczniów z zajęć na prośbę rodziców oraz na prośbę ucznia ze względu na złe samopoczucie. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 ze zmianami), Artykuł 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267), Artykuł 39 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz.2572

Podgląd stron

Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 1 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 2 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 3 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 4 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 5 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 6 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 7 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 8 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 9 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 10 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 11 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 12 z 13
Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
 - strona 13 z 13