[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:22.05.2014
  • Aktualizowany: 05.09.2014
  • Liczba stron:3
Procedura badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Program zawiera propozycje działań różnych podmiotów szkoły zmierzających do efektywnej poprawy wyników w nauce i zachowaniu ucznia mającego trudności w nauce i zachowaniu. Jest to materiał przykładowy, dostosowany do opisanej sytuacji ucznia, która każdorazowo musi być dobrze zdiagnozowana w aspekcie pedagogicznym i psychologicznym, tak aby program był odpowiedni dla konkretnego ucznia. Podstawę prawną stanowi Art 6 Karty Nauczyciela ust. 1,2; UOSO Art. 1 ust. 2,4,5a oraz Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podgląd stron

Procedura badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - strona 1 z 3
Procedura badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - strona 2 z 3
Procedura badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - strona 3 z 3