[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:26.09.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:8
Program wychowawczy gimnazjum

Cele programu wychowawczego wynikają z celów zapisanych w Statucie Szkoły. Działania wychowawcze zawarte w programie mają pomóc uczniom w kształtowaniu osobowości w wymiarze duchowym, moralnym, poznawczym, uczuciowym, społecznym, estetycznym i zdrowotnym. Program wychowawczy powinien być spójny z programami nauczania, kształtować postawy i umiejętności, powstawać z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli, z osadzeniem w tradycji szkoły i lokalnej społeczności oraz uwzględniając zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (tekst jednolity Ustawa o systemie oświaty Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572).

Podgląd stron

Program wychowawczy gimnazjum - strona 1 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 2 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 3 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 4 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 5 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 6 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 7 z 8
Program wychowawczy gimnazjum - strona 8 z 8