Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych -  szkoła ponadgimnazjalna
  • Opublikowany:21.01.2014
  • Aktualizowany: 21.01.2014
  • Liczba stron:2
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - szkoła ponadgimnazjalna

Przykładowy plan/projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej w wymaganiu: nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Według nowego rozporządzenia w szkole ewaluacja wewnętrzna dotyczyć ma tych zagadnień oraz pól działania placówki, które w wyniku nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku wymagają poprawy. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych -  szkoła ponadgimnazjalna - strona 1 z 2
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych -  szkoła ponadgimnazjalna - strona 2 z 2