[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:13.01.2014
  • Aktualizowany: 20.01.2014
  • Liczba stron:5
Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Przykładowy raport podsumowuje ostateczne rezultaty z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej dla wymagania MEN na rok 2013/2014: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. W dokumencie omówiono cele i zakres ewaluacji, źródła informacji, wykorzystane narzędzia badawcze wraz z wynikami. Raport obejmuje także wnioski oraz rekomendacje do dalszej pracy. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - strona 1 z 5
Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - strona 2 z 5
Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - strona 3 z 5
Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - strona 4 z 5
Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - strona 5 z 5