[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:09.10.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:6
Regulamin biblioteki szkolnej

Dokument porządkuje zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej, jej organizacji; prawa i obowiązki czytelnika; uwzględnia także regulamin czytelni i korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572), Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012.642), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.).

Podgląd stron

Regulamin biblioteki szkolnej - strona 1 z 6
Regulamin biblioteki szkolnej - strona 2 z 6
Regulamin biblioteki szkolnej - strona 3 z 6
Regulamin biblioteki szkolnej - strona 4 z 6
Regulamin biblioteki szkolnej - strona 5 z 6
Regulamin biblioteki szkolnej - strona 6 z 6