[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:09.10.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:6
Regulamin organizacyjny gimnazjum

Regulamin ten określa strukturę wewnętrzną gimnazjum, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 pozycja 2572), Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., Kodeks Pracy, Statut Szkoły

Podgląd stron

Regulamin organizacyjny gimnazjum - strona 1 z 6
Regulamin organizacyjny gimnazjum - strona 2 z 6
Regulamin organizacyjny gimnazjum - strona 3 z 6
Regulamin organizacyjny gimnazjum - strona 4 z 6
Regulamin organizacyjny gimnazjum - strona 5 z 6
Regulamin organizacyjny gimnazjum - strona 6 z 6