Regulamin pracowni biologicznej
  • Opublikowany:22.08.2014
  • Aktualizowany: 22.08.2014
  • Liczba stron:1
Regulamin pracowni biologicznej

Dokument porządkuje zasady postępowania w pracowni biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69).

Podgląd stron

Regulamin pracowni biologicznej - strona 1 z 1