[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:14.10.2013
  • Aktualizowany: 03.09.2014
  • Liczba stron:13
Regulamin pracy

Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz określa prawa i obowiązki placówki i jej pracowników, w tym w szczególności zasady związane z czasem pracy, udzielaniem urlopów wypoczynkowych, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wynagradzaniem. Podstawa prawna: Artykuł 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 ze zm.), Artykuł 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 854 ze zm.).

Podgląd stron

Regulamin pracy - strona 1 z 13
Regulamin pracy - strona 2 z 13
Regulamin pracy - strona 3 z 13
Regulamin pracy - strona 4 z 13
Regulamin pracy - strona 5 z 13
Regulamin pracy - strona 6 z 13
Regulamin pracy - strona 7 z 13
Regulamin pracy - strona 8 z 13
Regulamin pracy - strona 9 z 13
Regulamin pracy - strona 10 z 13
Regulamin pracy - strona 11 z 13
Regulamin pracy - strona 12 z 13
Regulamin pracy - strona 13 z 13