[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:12.09.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:3
Regulamin świetlicy szkolnej

Dokument opisuje zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej, prawa i obowiązki uczestników wraz z dokumentacją. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (tekst jednolity Ustawa o systemie oświaty Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572), Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz.69).

Podgląd stron

Regulamin świetlicy szkolnej - strona 1 z 3
Regulamin świetlicy szkolnej - strona 2 z 3
Regulamin świetlicy szkolnej - strona 3 z 3