[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:02.10.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:41
Statut szkoły podstawowej

Jeden z głównych dokumentów porządkujących i normujących organizację oraz działanie placówki. W dokumencie ujęte są cele i zadania szkoły, zasady wewnątrzszkolnego systemu nauczania, kompetencje organów wewnętrznych szkoły oraz struktura organizacyjna placówki. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. nr 256 pozycja 2572), Rozporządzenie MENiS z 7 marca 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61 pozycja 624 ze zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 ze zmianami).

Podgląd stron

Statut szkoły podstawowej - strona 1 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 2 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 3 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 4 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 5 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 6 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 7 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 8 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 9 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 10 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 11 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 12 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 13 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 14 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 15 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 16 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 17 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 18 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 19 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 20 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 21 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 22 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 23 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 24 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 25 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 26 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 27 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 28 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 29 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 30 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 31 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 32 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 33 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 34 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 35 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 36 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 37 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 38 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 39 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 40 z 41
Statut szkoły podstawowej - strona 41 z 41
Dokument należy do zestawu

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2014/2015

Zobacz zawartość pakietu