[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:17.09.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej

Jeden z głównych dokumentów porządkujących i normujących organizację oraz działanie placówki. W dokumencie ujęte są cele i zadania szkoły, zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, kompetencje organów wewnętrznych szkoły oraz struktura organizacyjna placówki. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 pozycja 2572), Rozporządzenie MENiS z 7 marca 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 pozycja 624 ze zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 ze zmianami).

Podgląd stron

Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 1 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 2 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 3 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 4 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 5 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 6 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 7 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 8 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 9 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 10 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 11 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 12 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 13 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 14 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 15 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 16 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 17 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 18 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 19 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 20 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 21 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 22 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 23 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 24 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 25 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 26 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 27 z 28
Statut szkoły ponadgimnazjalnej - strona 28 z 28
Dokument należy do zestawu

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2014/2015

Zobacz zawartość pakietu