[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:28.11.2013
  • Aktualizowany: 02.09.2014
  • Liczba stron:1
Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ukończenia szkoły

Uchwała zatwierdzająca ukończenie gimnazjum przez uczniów klas trzecich. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz.562 ze zmianami), Rozporządzenie MENiS z 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 52 poz. 466 ze zm.).

Podgląd stron

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ukończenia szkoły - strona 1 z 1