[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
 • Opublikowany:02.12.2013
 • Aktualizowany: 08.09.2014
 • Liczba stron:8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli

Realizacja założeń ewaluacyjnych przyjętych w projekcie ewaluacji wewnętrznej wymaga zastosowania zestawu narzędzi badawczych, takich jak: kwestionariusze, wywiady, ankiety oraz analizy dokumentacji. Niniejszy dokument jest przykładowym narzędziem ewaluacyjnym w formie ankiety dla nauczycieli, która pomaga zbadać spełnianie wymagania: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 1 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 2 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 3 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 4 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 5 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 6 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 7 z 8
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla nauczycieli - strona 8 z 8