[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:26.11.2013
  • Aktualizowany: 17.01.2014
  • Liczba stron:1
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie pozwalające np. nauczycielowi informatyki na administrowanie danymi osobistymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 286 ze zm.), Artykuł 266 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 553 ze zm.), Artykuł 38 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

Podgląd stron

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - strona 1 z 1