[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:04.11.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:6
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

W dokumencie przedstawione są sposoby przeprowadzania egzaminu maturalnego, począwszy od zasad obiegu informacji dotyczących przeprowadzenia egzaminu, przez harmonogram realizacji zadań, po czynności organizacyjne w dniu egzaminu. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz.562 ze zmianami).

Podgląd stron

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego - strona 1 z 6
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego - strona 2 z 6
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego - strona 3 z 6
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego - strona 4 z 6
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego - strona 5 z 6
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego - strona 6 z 6