[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:31.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty

Dokument określa szczegółowy sposób przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej zgodny z wymogami formalnymi. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz.562 ze zmianami).

Podgląd stron

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 1 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 2 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 3 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 4 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 5 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 6 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 7 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 8 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 9 z 10
Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty
 - strona 10 z 10