[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:10.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum

Zawiera kryteria ocen i zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 ze zmianami).

Podgląd stron

Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 1 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 2 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 3 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 4 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 5 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 6 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 7 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 8 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 9 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 10 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 11 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 12 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 13 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 14 z 15
Wewnątrzszkolne zasady oceniania - gimnazjum - strona 15 z 15