[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:09.10.2013
  • Aktualizowany: 04.09.2014
  • Liczba stron:20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa

Dokument zawiera kryteria ocen i zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz.562 ze zmianami)

Podgląd stron

Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 1 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 2 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 3 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 4 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 5 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 6 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 7 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 8 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 9 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 10 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 11 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 12 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 13 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 14 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 15 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 16 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 17 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 18 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 19 z 20
Wewnątrzszkolny system oceniania – szkoła podstawowa - strona 20 z 20