[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Twoja sugestia
Napisz jakiego dokumentu potrzebujesz, postaramy się opracować go specjalnie dla Ciebie.Awans zawodowy

OSTATNIA AKTUALIZACJA:17.01.2014

Harmonogram to forma dokumentowania przez nauczyciela stażystę przebiegu stażu oraz kontaktów z opiekunem stażu. Oprócz tabel przedstawiających harmonogram stażu zawiera także kartę obserwacji zajęć nauczyciela odbywającego staż. ...

Zawiera wzorcowe treści Awans zawodowy Harmonogram
OSTATNIA AKTUALIZACJA:12.05.2014

Dokument umożliwia ocenę nauczyciela w skali od 1 do 10, zawiera również uzasadnienie przyznanej punktacji. Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej jest zobowiązany do wypełnienia karty oceny punktowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji N ...

Zawiera wzorcowe treści Awans zawodowy Ocena/zaświadczenie
OSTATNIA AKTUALIZACJA:17.01.2014

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz.U.2013.393) Opisuje warunki odbywania stażu i plan rozwoju zaw ...

Zawiera wzorcowe treści Awans zawodowy Procedura