Wrzesień 2019

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020

oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach

Listopad 2019

Ewaluacja, kontrola i monitorowanie pracy placówki

w roku szkolnym 2019/2020

Styczeń 2020

Podsumowanie I i rozpoczęcie II semestru w szkole

Maj 2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

wyniki nadzoru i ewaluacji, kontroli i monitorowania