2

Listopad 2020

COVID-19: Aktualna dokumentacja

Bieżące zarządzanie placówką.

Ewaluacja wewnętrzna

10 zestawów | 106 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

  • Polecenia, zarządzenia dyrektora, procedury i porozumienia związane z pracą zdalną placówki w związku z COVID-19
  • Procedury, oświadczenia, polecenia, rejestry, zgody i zarządzenia dotyczące placówek, w których dyrekcja decyduje o trybie nauczania w związku z COVID-19 od 9 listopada 2020 r.
  • Procedura oceny pracy nauczycieli – stan na 2020 r.
  • Plan finansowy – projekt, uchwały, zarządzenia
  • Pracownicze Plany Kapitałowe. Dokumentacja
Zobacz więcej
1

Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nadzór pedagogiczny, nauczanie zdalne, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii CO VID-19

3

Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza

w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym

4

Marzec 2021

Rozpoczęcie II półrocza

Rekrutacja i procedury egzaminacyjne

5

Maj 2021

Podsumowanie roku szkolnego w czasie pandemii

Nadzór, ewaluacja i inna sprawozdawczość roczna