Data publikacji: 20.05.2019

Liczba stron: 6

Karta samooceny pracy dyrektora prowadzącego zajęcia dydaktyczne

Dokument wzorcowy

Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Ocena pracy nauczyciela lub dyrektora

PAKIET: Maj 2019

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy