§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 3

Lista kandydatow przyjetych i nieprzyjetych w postepowaniu rekrutacyjnym

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 158 ust. 9 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej u.p.o.,

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron