Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019

Liczba stron: 3

Projekt ewaluacji wewnętrznej

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
(Ewaluacja wewnętrzna) W realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

PAKIET: Listopad 2019

Plany finansowe, awans zawodowy, ocena pracy oraz ewaluacja wewnętrzna