Data publikacji: 20.05.2019

Liczba stron: 6

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej „Działania szkoły w zakresie wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów” w szkole ponadpodstawowej

Dokument wzorcowy

Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Sprawozdania, raporty, podsumowania

PAKIET: Maj 2019

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy