Data publikacji: 18.08.2017

Liczba stron: 28

Zmiany w sposobie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wg projektu rozporządzenia w układzie „STARE” – „NOWE”

Dokument wzorcowy

Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Podgląd stron