Data publikacji: 18.08.2017

Liczba stron: 20

Zmiany w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w układzie BYŁO – JEST

Dokument wzorcowy

Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Podgląd stron