Ostatnia aktualizacja: 23.08.2019

Liczba stron: 17

Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe od 1 września 2019 r.

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zmiany w przepisach. Wrzesień 2019

PAKIET: Wrzesień 2019

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach