Inne narzędzia nadzoru

  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego
  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Arkusz samooceny dyrektora
  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Okresowe sprawozdanie na temat ryzyk
  • Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Arkusz obserwacji lekcji