Inne narzędzia nadzoru

  • Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Arkusz obserwacji lekcji
  • Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Karta obserwacji pracy nauczyciela
  • Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Przykład arkusza monitoringu