Inne narzędzia nadzoru

  • Ostatnia aktualizacja: 01.11.2020
Polecenie pracy zdalnej
  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego
  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Arkusz samooceny dyrektora