[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:179 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Zakres i plan pracy dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019


Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 500 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


PŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020

oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach

(wrzesień 2019)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
XX. BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI. MONITORING WIZYJNY
 1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych z monitoringu
 2. Informacja o stosowaniu monitoringu w szkole przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych
 3. Klauzula informacyjna o prowadzonym monitoringu
 4. Monitoring w szkołach publicznych i niepublicznych – porównanie rozwiązań
 5. Ogłoszenie o wprowadzeniu monitoringu w szkole
 6. Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu
 7. Regulamin dotyczący funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 8. Rejestr działań w systemie monitoringu wizyjnego
 9. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego
 10. Rejestr wykonanych kopii nagrań z monitoringu wizyjnego
 11. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 12. Uchwała Rady Rodziców w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 13. Uchwała Samorządu Uczniowskiego w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 14. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego
 15. Wniosek o udostępnienie zapisu z monitoringu
 16. Wniosek o uzgodnienie w sprawie wprowadzenia lub utrzymania monitoringu
 17. Wniosek o wgląd do zapisu z monitoringu
 18. Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego
 19. Wykaz komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego
 20. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu wizyjnego
 21. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach lub na terenie wokół placówki
 22. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
 23. Zawiadomienie o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnegoPŁYTA CD:Ewaluacja, kontrola i monitorowanie pracy placówki w roku szkolnym 2019/2020

(listopad 2019)
PŁYTA CD:Podsumowanie I i rozpoczęcie II semestru w szkole

(styczeń 2020)
PŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020

(wrzesień 2020)